Một số hình ảnh tham khảo

Các công trình xây dựng tại Tp HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh…